Smarta etiketter

Kylkedjemonitorering, indikatorer och loggers

Smarta etiketter är ett brett område som handlar om miniatyrisering av elektroniska funktioner för att skapa små former, och med sikte på mindre miljöpåverkan. En del av systemen designas för att vara biologiskt nedbrytbara med organiska material och i vissa fall även cellulosabaserade komponenter – helt naturliga. För ökad beräkningskraft integrerar vi även konventionella elektroniska komponenter och vi har fördelen att vara opartiska och kan välja de bästa alternativen från marknaden för våra kunder.

Ett mångsidigt sensorsystem, för flera analyser.

Greensense – ett laboratorium stort som ett smartkort för snabb drogscreening.