Avancerad tryckteknik, prototyptillverkning, smarta sensorer och tillämpad forskning inom ledande polymerer

Låt oss hjälpa dig

Vårt uppdrag är att hjälpa industrikunder att få tillgång till toppmoderna forskningsresultat inom tryckteknik, ledande polymerer, sensorer och mer. Kontakta oss om du är nyfiken – Vi finns här för att hjälpa dig. Konfidentialitet är en självklarhet och vi gillar utmaningar!

Vår pilotproduktionsanläggning har valts ut som en av EU:s viktigaste anläggningar för möjliggörande teknik. Som en del av RISE kan vi dra nytta av andra kompetenser för att bättre tillgodose era behov, från smarta textilier till elektronisk hårdvarudesign, inom områden som t.ex. IoT, AI, Blockchain. Tack vare ett nära samarbete med ledande forskare inom organiska polymerer som har utförts vid LiU och i LOE-gruppen kan vi gå från molekyl till prototyp inom ett område som växer snabbt.

Digital cellulosa


Cellulosa är ett mirakelmaterial. Det är helt ekologiskt, kommer från trä och är förädlingsbart och tillgängligt. Vi ändrar cellulosans egenskaper med ledande polymerer och har skapat Power Paper ­– ett papper som kan vara elektriskt laddat. Detta är ett stort forskningsområde som förgrenar sig till:


Integrerad sensorplattform

 

Ett nytt miniatyrlabb – stort som ett kreditkort – som kan detektera små biokemiska markörer och översätta dem till elektriska signaler.

Det är möjligt att producera sensorplattformen i hög hastighet till låg kostnad. Plattformen är även ett bra exempel på hur vi inom PEA kan integrera olika komponenter på flexibla substrat, allt från tryckta transistorer för att minska mängden integrerade kretsar till monolitisk integrering.

För att skapa sensorplattformen använder vi tunna substrat och olika komponenter såsom trycka batterier, sensorer och elektrokroma displayer, kombinerat med integrerade kretsar för beräkningskraft. Beroende på vad som ska detekteras av sensorn – glukos, bakterier, UV-strålning etc. – använder vi olika typer av ”sensorbläck”.

Nedan presenterar vi olika versioner av sensorplattformen för tillämpning inom biovetenskap (diagnostik och övervakning), för miljöändamål och för byggbranschen.

Nätverk inuti kroppen


Människokroppens signalsystem är baserat på joner som bär laddning. Inom RISE och vid LOE utforskar vi detta inom ett nytt fält som kallas iontronics. Det är en av de mest fascinerande egenskaperna hos organiska ledande polymerer – mekanismen liknar den i människokroppen och kan användas för att översätta och överföra signaler mellan biologiska system och traditionell elektronik. Samverkan med hjärnan kräver nya typer av elektroder, och mot huden uppstår ett behov av nya formfaktorer, material och angreppssätt såsom, geler, sensorer, töjbar elektronik med mera. För att kunna mäta signalerna krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Tänk om vi skulle kunna förebygga och kontrollera smärta lokalt med minimala biverkningar? Tänk om vi skulle kunna upptäcka och stoppa ett epileptiskt anfall innan det händer?

Läs mer om Nätverk inuti kroppen

Elektrokroma – tryckta, reflekterande, tunna, vikbara och miljövänliga

RISE ECD (Electrochromic Displays) är en elektrokrom tryckt komponent som kan visa enkla budskap och den skapas med konventionella tryckprocesser. Förpacknings- och displaytryckning kan utföras samtidigt och i hög hastighet i roll-to-roll-processer RISE (fd Acreos) displayteknik är en av de första komponenterna inom tryckt elektronik som är redo att massproduceras. Den är robust, kräver låg spänning och kan även användas i integrationsprocesser såsom in-mould. Displayen kan integreras i förpackningar och i många tillämpningar där det finns ett behov av nya former.


Unika egenskaper:

  • Tunna displayer som produceras med screentryck
  • Kräver mycket låg spänning
  • Reflekterande
  • Böjbar/vikbar
  • Konventionell tryckteknik används
  • Roll-to-roll-produktion är möjlig vid användning av konventionell transparent PET-film som bärare
  • Snabb skalning av produktionssystem
  • Låg energiförbrukning
  • Robust – tål värme, hantering, damm, syre
  • Bra betraktningsvinkel

Se fler bilder, fakta och videoklipp här.

 

 

Finansieringspartners