Bright Day Graphene

Bright Day Graphene

 

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med RISE.”

Projektet med Bright Day Graphene var ett steg mot storskaliga energilagringsenheter baserade på grafen. Det som gjorde projektet särskilt spännande var att grafen från Bright Day härstammar från biomassa som avsevärt minskar koldioxidavtrycket för energilagringsenheterna under hela deras livscykel, från produktion till återvinning. På Printed Electronics, som är en del av RISE, tillhandahöll vi nödvändig laboratorieutrustning samt erfarenhet av att utveckla elektroder för dessa enheter och testade materialets lämplighet för energilagringsapplikationer. En stor del av motivationen för projektet var det ökande marknadsintresset för grafenbaserade superkondensatorer, som är en form av energilagringsenheter. Superkondensatorer med grafenbaserade elektroder närmar sig batteriets energitäthet. Superkondensatorer har också unika egenskaper jämfört med batterier såsom cykelstabilitet på mer än 1 miljon laddningscykler, 90% energieffektivitet, bredare driftstemperaturområde samt mycket hög laddnings / urladdningseffekt. Detta ger grafenbaserade superkondensatorer ett unikt utrymme i matrisen med elektrokemiska energilagringsteknologier, som marknaden kommer att växa när andelen förnybar kapacitet för energi ökar.

På Printed Electronics tillverkade vi stabila superkondensatorer från Bright Days grafen med lämpliga bindemedel och elektrolyter. Baserat på vår egen kunskap använde vi dessutom tillsatser för att förbättra jonporositeten och elektronisk konduktivitet för elektrolytsystem med stora joner. För att testa materialets produktionspotential för rullning till rullning gjordes ett tryckbart bläck med förtjockningsmedel och mjukgörare. Färgen trycktes framgångsrikt på aluminium / koluppsamlingselektroder och energilagringspåse celler tillverkades. Sammantaget undersökte vi energilagringsförmågan för detta unika material och demonstrerade möjligheten till storskalig produktion via skärmtryck. Vi hittade resultaten lovande och ser fram emot fortsatt samarbete med Bright Day Graphene.

Vi pratade med Malin och Anna, grundarna av Bright Day Graphene om samarbetet med RISE och PEA.

Vad är Bright Day Graphene och hur kom ni på idén?
Bright Day Graphene är ett företag som gör grafen av biomassa. Idén föddes ur en frustration kring att det saknades miljövänliga material för energilagring på marknaden.

Hur såg projektets process ut?
På en workshop med SIO Grafen träffade vi Björn Norberg som är affärsutvecklare på RISE. En idé om ett samarbete utvecklade sig efter det. Projektet var en möjlighet för oss att testa det material som vi utvecklar inom det användningsområde som vi utvecklar det för.
Samarbetet med RISE fungerade mycket bra och de personer vi har haft med i projektet har varit både kompetenta och hjälpsamma. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete. RISE har bidraget med sina kunskaper och resurser inom området elektrodutveckling vilket möjliggjort snabb testning av materialet i denna typ av applikation i prototypskala.
Vårt mål är att vårt material ska användas för energilagring, bland annat som elektrod på det sätt som projektet testade. Vi vill också att vårt material ska bidra till både mer effektiva och hållbara sätt att lagra energi vilket också bidrar till ett mer effektivt och hållbart energisamhälle.

Vad kommer härnäst?
Just nu håller vi på med ett projekt för att skala upp vår produktion. Parallellt med det söker vi slutanvändare som är intresserade av att utveckla produkter med materialet tillsammans med oss (och eventuellt RISE).