Printed Electronics Arena – en test- och demonstrationsanläggning

PEA är ett innovationskluster som för akademiska forskningsresultat och industriella tillämpningar och behov närmare varandra. PEA drivs av RISE, Research Institutes of Sweden, som är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med 2 700 anställda. RISE driver fler än 100 testanläggningar. PEA existerar tack vare våra finansierings- och samarbetspartners.

PEA är en plats för innovation där RISE har ett tätt samarbete med Linköpings universitet och laboratoriet för organisk elektronik.

Vi har tillgång till fullt utrustade renrum, det svenska forskningslaboratoriet för organisk elektronik och maskinerna på PEA-M. Detta gör det möjligt för oss att gå från molekylsyntes i kemilaboratorierna till höghastighetstryckning och till systemmontering/integration med chipmontering.

Vårt team växer och består i dag av 35+ anställda och vi har kompetens inom kemi, fysik, matematik och tryckning. Vi samarbeta även med industrikunder på alla nivåer och håller nära kontakt med små och medelstora företag.