Tryckt elektronik

Tryckt elektronik – en möjliggörande teknik

Tryckbart bläck som har framställts av polymerer, kol, silver och andra material gör att vi kan skapa elektroniska komponenter och kretsar med tryckutrustning. Processen kan automatiseras och möjliggör massproduktion av elektronik som kallas för tryckt elektronik. Detta område utvecklas i snabb takt och drivs av utvecklingen inom många branscher – smartare, mindre, energisnålare system som även är hållbara. Flera globala trender såsom internet of things, hållbarhet och industri 4.0 pekar i en riktning mot smarta små system som kan kommunicera med varandra och oss som konsumenter.

Tryckta elektronikkomponenter är t.ex. transistorer, ledare, resistorer, skärmar, sensorer, knappar/ställdon, batterier och antenner. Dessa komponenter kan integreras i intelligenta förpackningar, medicintekniska enheter, fordonsapplikationer, i byggnader – i nästan alla områden.

Detta är ett multidisciplinärt område som befinner sig mitt emellan elektronikdesign – kemi – fysik och sträcker sig från grundforskning inom polymerer (materialvetenskap) till tillämpad forskning med avancerade tillämpningar inom ett flertal marknadssegment, där projekten ofta drivs framåt genom ett samarbete mellan experter från universitet, forskningsinstitut och industriella aktörer.

Kända trycktekniker såsom screentryck, flexografi, offsettryckning, rotogravyrtryckning och bläckstråle (inkjet) tryckning används. Tryckning kan utföras på separata ark eller med hjälp av roll-to-roll-bearbetning (R2R).


 

Viktiga fördelar med tryckt elektronik

 • Nya formfaktorer
 • Billig massproduktion
 • Elektronik på flexibla substrat
 • Snabb prototyptillverkning i mindre serier
 • Lägre investeringskostnader
 • Miljövänlig produktion

Exempel på användningsområden och tillämpningar

 • Smarta etiketter och sensorer
 • Etiketter som övervakar temperaturen
 • Fuktsensorer
 • Piezosensorer baserade på polymer
 • Multisensorplattformar
 • Interaktion med kroppen och sensorer för biomarkörer
 • Batterier för strömförsörjning
 • Antenner för trådlös kommunikation mellan etiketter och skannrar
 • Trådlösa etiketter för anslutning till nätverk – ”Sakernas Internet”
 • Flerfärgade reflekterande lågenergiskärmar
 • Tunn, flexibel belysning som kan formas slumpmässigt
 • Tryckta solceller på papper och plast
 • Kontroll av identitet och förfalskningshindrande egenskaper (t.ex. läkemedelsförpackning, smarta sedlar)
 • Sensorer för övervakning, t.ex. fukt, temperatur eller biologiska ämnen (”smarta plaster”, övervakning av obeständiga material)

Här på Printed Electronics Arena skapar vi produkter i nya former, från komponenter till hela system. Vi utvecklar sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa från flera världar för olika branscher, såsom bärbar elektronik, IoT, medicinteknik, industri 4.0 och smart förpackning.

Vi hjälper stora och små företag med teknikutveckling och prototyptillverkning och vi erbjuder även råd och fungerar som bollplank för teknikkommersialisering.

Högupplöst tryckning i och många lager är ett hantverk baserat på kunskapen om material och materialkombinationer. Inom PEA-M utvecklar vi nya tekniker för tryckning och härdning, processer och material. Detta kombinerat med djupt kunnande inom elektronikdesign gör att vi kan skapa avancerade flexibla kretsar och sensorer. Läs mer här.

 

Superkapacitanser eller supercappar används som lagringsbuffertar för elektrisk energi. Våra supercappar är gjorda av träderivat, cellulosa och produktionen är skalbar i flera ton, vilket möjliggör stora energibuffertar för vindkraft, fotocellteknologi och mycket mer. Genom att använda trä som huvudsaklig naturresurs och organiskt ledande polymerer skapar vi Power Paper som är förädlingsbart. Kontakta oss för att lära dig mer!

Vårt fokus är att bidra med forskning och innovation på marknaden och att skapa hållbara och realistiska produktionsprocesser. På PEA-M hanterar vi produktion av små serier i vår pilotlina, men genom ett nätverk av samarbeten och partners inom tryckteknik kan stötta er i processen att gå till industriell tillverkning och högvolymserier. Vi arbetar också med licensiering och tech transfer till kunder och/eller deras leverantörer.

Komma i kontakt

Vi återkommer så snart som möjligt
  Vi respekterar din integritet och de nya GDP-förordningarna.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.