Smarthorse Lab – hästteknik möter tryckt elektronik

Smarthorse lab utvecklar piezosensorer för hästskor för att förhindra skador. Följ oss på Twitter för att hålla dig uppdaterad och kolla in vår Smarthorse Lab Insta.Här hittar du även en artikel om konceptet (Svenska, NyTeknik)

Read more

3D-utskrifter kontra 2D-utskrifter

Additiv tillverkning är ett fält med snabb utveckling. På PEA och RISE Printed Electronics arbetar vi med materialutveckling och bildar även nya allianser inom fältet. Vi intresserar oss framför allt för medicinsk tillämpning där de joniska egenskaperna i det tryckta materialet är viktiga. Bolag inom tryckproduktion såsom det svenska företaget Cellink, eller att skapa gränssnitt […]

Read more

Vi spelar i färg

Skärmtryckta och flexibla lågenergiskärmar.RISE ECD är toppmodern teknik. Mer information här:

Read more