3D-utskrifter kontra 2D-utskrifter

Publicerad: 27 september 2018

Additiv tillverkning är ett fält med snabb utveckling. På PEA och RISE Printed Electronics arbetar vi med materialutveckling och bildar även nya allianser inom fältet. Vi intresserar oss framför allt för medicinsk tillämpning där de joniska egenskaperna i det tryckta materialet är viktiga. Bolag inom tryckproduktion såsom det svenska företaget Cellink, eller att skapa gränssnitt mellan kroppen och elektroniska enheter som t.ex. Ion-pumpen är ett spännande fält.

Next Factory – 2D+3D-tillverkning (EU)