Mjuk elektronik

Ett nytt forskningsområde

Mjuk elektronik är ett nytt forskningsområde som utvecklas i snabb takt. Tillämpningar på människokroppen, i kläder, på robotar och exempelvis i bilinteriörer kräver helt andra former och material som är böjbara, töjbara och tåliga, samt i vissa fall även biokompatibla. Området är under stark frammarsch och både materialforskning, bläck, tryckmetoder, härdningsprocesser och substrat påverkas starkt av utvecklingen. Området tangerar även strukturell elektronik, där elektronik gjuts in i former och på så sätt skapar nya användargränssnitt och helt nya produktionsmetoder växer fram.

Vi undersöker nya vägar för samverkan med människokroppen. Kolla in våra senaste upptäckter inom gruppen mjuk elektronik vid LiU/LOE.