Kompets inom tryckteknik och tryckprocesser

Olika trycktekniker

På PEA-M arbetar vi vanligtvis med högupplöst screentryck, men även inkjet och offset som metoder. . Vi utvecklar egna elektrolyter och metoder för att skapa elektroniska komponenter med tryckteknik.


Härdning

Torkning, härdning och vidhäftning är alla kritiska produktionssteg vid tryckning, för att uppnå hög kvalitet i flerlagerstrukturer och komponenter. Vi har tack vare utrustningen vid PEA-M och Swedish Research Laboratory for Printed Electronics kapacitet att hantera material från mikronivå till serietillverkning och genom samarbetet med Laboratory of Organic electronics kan vi gå från kemisk syntes till uppskalning och testning av material.