Tryckta sensorer

Från biomarkör till elektrisk signal

 

OECT:er

Organiska elektrokemiska transistorer (OECT) är en ny typ av komponenent som både kan fungera som transistorer och olika former av sensorer. Dessa kräver mycket lågaspänningsnivåer (<)2V och både joner och elektroner används som signalbärare. Detta är av särskilt intresse och betydelse för kemiska sensorer. Genom att kombinera en protonledande elektrolyt (Nafion®) som ändrar konduktiviteten vid exponering för fukt, har vi skapat en enkel OECT-fuktsensor. Detta bevisar användningen av denna OECT som jon-till-elektron-omvandlare. Akademiska rapporter här.

Vi ser OECT:er som en nyckelkomponent för att överbrygga klyftan mellan biobaserade och elektriska system, exempelvis som de som finns i människokroppen. Vi har även nyligen skapat ett världsrekord i avancerad tryckning genom att skapa screentryckta transistorer. Läs publikationen här.

OECT:er skapade genom screentryckning vid PEA

OECT:er skapade genom skärmtryckning vid PEA

 

 

Tryckning av sensorer

Screentryck är en vanlig teknik för att producera funktionssystem i flera lager. Ett exempel på en produkt på marknaden är teststrips för glukosmätning av vilkenflera miljarder enheter produceras årligen. Glukossensorn är tryckt med screentryck i många lager.

Exempel från Journal of Biomedical Science and Engineering:

 

Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol.6 No.8 (2013)

 

http://file.scirp.org/Html/3-9101790_35434.htm

Vol.6 Nr.8(2013), Artikel-ID:35434,8 sidornaDOI:10.4236/jbise.2013.68096

Förutsägbara modeller av etanolkoncentrationer i simulerad utandad luft och utandat luftkondensat under olika provtagningsförhållanden.

Shih-Fang Chen, Mary-Grace C. Danao