Nätverk i kroppen

Samverkan med människokroppen

Organiska elektroniska jonpumpar (OEIP) är supersmå pumpar som möjliggör ett nytt gränssnitt för farmakologiska preparat. Jonpumpen är ett polymerbaserat leveranssystem som uppvisar extremt hög doseringsprecision avseende både tid och rum. Baserat på elektroforetisk transport av joner kan OEIP leverera biologiskt relevanta substanser utan vätskeflöde, vilket eliminerar störningar i målsystemets miljö.

 

 

Biocom lab är en samling av aktiviteter som syftar till att samverka med människokroppen; sensorer på huden, sensorer i kroppen, kontrollerbara nätverk i och på kroppen och återkopplingssystem för att justera medicinering exakt. Ett område som undersöks är epilepsi och möjligheten att upptäcka och förebygga anfall.

 

 

De senaste upptäckterna och artiklarna:

Den joniska basen av elektriska signaler (med tillstånd av Encyclopedia Brittanica)

Joner är atomer eller grupper av atomer som erhåller en elektrisk laddning genom att förlora eller förvärva elektroner. Exempelvis, i reaktionen som bildar salt från natrium och klor, donerar varje natriumatom en elektron, som är negativt laddad, till en kloratom. Resultatet blir natriumklorid (NaCl), som är sammansatt av en positivt laddad natriumjon (Na +) och en negativt laddad kloridjon (Cl-). En positivt laddad jon kallas för katjon; en negativt laddad jon kallas för anjon. De elektriska händelserna som skaparsignaler i nervsystemet beror på fördelningen av sådana joner på vardera sida om nervmembranet. Bakom dessa fördelningar och deras förändring ligger avgörande fysikalisk-kemiska principer.