Digital cellulosa

Cellulosa – ett underbart material

Cellulosa är ett häpnadsväckande material. Helt ekologiskt, från trä, förädlingsbart och tillgängligt. Vi ändrar egenskaperna i cellulosan genom att addera ledande polymerer och har skapat Power Paper – ett papper som kan vara elektriskt laddat. Forskningsfältet är brett.

 

Några utvalda projekt och initiativ: