Vår forskning sträcker sig från låga tekniska mognadsgrader (TRL) till industriella tillämpningar

Akademisk forskning

Vi har ett nära samarbete med Linköpings universitet, LiU, och framför allt Institutionen för vetenskap och teknik  ,där  laboratoriet för organisk elektronik är en dynamisk miljö med över 100 forskare inom materialvetenskap. De 27 nationaliteterna i teamet ger nyans och kompetens till hela innovationsklustret inom PEA-M.

Tillämpad forskning

Vi samarbetar nära industrikunder med applikationer inom ett brett spektrum av industrier.

Vårt fokusområde är ledande polymerer. Den bakomliggande forskningen tilldelades Nobelpriset i kemi år 2000.

Vi vidgar gränserna för vad som är möjligt med konventionella tryckningsmetoder: skärm, bläckstråleskrivare, aerosol och mycket mer.

Viktiga akademiska och forskningsfinansierande partners