Piezomaterial

Tryckta tryckkänsliga sensorer

Piezokänsliga material

Piezoelektriska sensorer reagerar på tryck. Inom PEA arbetar vi med helt tryckta piezosensorer:

 • Omvandling av mekanisk spänning till en elektrisk signal
 • Dynamiska mätningar – ingen statisk belastning upptäcktes
 • Olika piezolägen möjliga

Piezosensorer ger tydliga fördelar

 • Anpassad design och anpassade materialval
 • Frihet vad gäller val av storlek, geometri och layout
 • Möjligheter för integration i produkt – ingen montering krävs
 • Låg kostnad i stora volymer
 • Helt tryckta sensorer
 • Screentryckning – robust och billig tillverkning
 • Bearbetning vid låg temperatur
 • Icke-toxiska material
 • Frihet vad gäller val av subtrat
 • Möjligheter för integration i produkt – ingen montering krävs
 • Baserat på polymerer av typen PVDF
 • Sensorprestanda jämförbar med annan teknik (t.ex. PZT)
 • Spänningssvar upp till 10-tals volt
 • Frekvenssvar Hz till MHz


Kolla in ett häftigt exempel!