Innovationskluster och partners

Våra kunder och partners

Printed Electronics Arena är ett centrum för innovation inom fältet organisk elektronik och tryckteknik. Vi erbjuder hjälp till både små och medelstora företag samt till multinationella företag med särskilt fokus på innovation och som tar uppfinningar från idé till verklighet. Vi välkomnar nya medlemmar och samarbetspartner att använda våra anläggningar och dra nytta av vår kompetens.

PEA är resultatet av ett unikt samarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings stad och forskningsinstitutet RISE.

Företag som samarbetar inom ett innovationskluster