Det här är tryckt elektronik

Det här är tryckt elektronik

Det här är tryckt elektronik

Nya elektroniska material, som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), har gjort det möjligt att tillverka elektroniskt ”bläck”. Detta bläck kan användas för att rita elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast. Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger en process för massproduktion av elektronik kallad Tryckt Elektronik. Området befinner sig i snabb utveckling vad gäller både forskning och kommersialisering och PEA arbetar aktivt för att driva utvecklingen framåt. Forskning och utveckling bedrivs i Norrköping vid Linköpings universitet och Acreo.

Ny produktionsteknik – nya möjligheter

Teknologiplattformen är uppbyggd av komponenter som t.ex. transistorer, ledare, resistorer, displayer, tryckknappar, batterier och antenner. Alla dessa komponenter kommer att kunna tryckas på t.ex. nästa generations förpackningar på samma sätt som man i dag trycker vanligt fyrfärgstryck. Välkända tryckmetoder används, såsom screentryck, flexografi, offset, gravyr och inkjet (bläckstråleskrivare). Tryckningen kan ske antingen på separata ark eller på löpande pappersbana (rulle-till-rulle, R2R). Jämfört med vanlig elektronikproduktion ger detta en mängd nya möjligheter, såsom billig massproduktion, elektronik på flexibla substrat, snabb prototypframställning i små serier, och lägre investeringskostnad. Dessutom har denna teknik stor potential för miljövänlig produktion.

Jonpumpen är en mikropump baserad på organisk elektronik. Den nyttjar fördelarna med en jonledande neurotransmittor som kan doseras exakt inuti i kroppen för att exempelvis lindra kronisk smärta eller reglera epilepsi – det är en teknik som forskargruppen inom Organisk elektronik i Norrköping nu är först i världen med. Tekniken har utvecklats i nära samverkan LiU, RISE Acreo och KI.
RFID-antenn, producerad med DPP, Dry Phase Patterning, en patenterad produktionsmetod som är tio gånger snabbare än traditionell etsning utan att använda kemikalier.

Ett område i snabb utveckling

Tryckt elektronik är ett område som befinner sig i snabb utveckling från forskning till produktion och slutprodukter. Aktörerna på världsmarknaden består av både forskningsinstitut, producenter och möjliga slutanvändare. Många prognoser talar om mycket stora marknadsvolymer för vissa verksamhetsområden, framför allt inom dagligvaruhandel samt post och distribution.

Inom ramen för PEA ligger fokus på produktutveckling och marknadsanpassning inom följande områden:

Smarta förpackningar

Förpackningar som kommunicerar med konsumenter. Kan t.ex. innehålla datummärkning, utökad information om varan och i framtiden möjliga sensorer som berättar om innehållets karaktär och kvalité.

Sensorer i byggd miljö

Byggmaterial som exempelvis kan känna av fukt, temperatur och i en snar framtid även mögel och andra skador.  Tekniken ger högre kvalité på material samt bättre säkerhet och trygghet för individen.

Tryckta solceller på papper och plast

Med sin lätta vikt, möjlighet till att trycka på stora ytor och med en billig process (i jämförelse mot hur man tillverkar dagens solceller) revolutionerar tekniken synen på energi från solen.

Äkthetsverifiering

Det finns ett ökat behov av verifiering inom en rad områden, t.ex. inom vården där kvalité och ålder på medicin är livsavgörande. Tekniken testas även på olika former av värdepapper.

Bläcket leder utvecklingen

Testare för bilbatterier, tryckta etiketter som kommunicerar med smarta telefoner över internet, dynamiska QR-koder som ändras beroende på omständigheterna. Inget av allt detta skulle fungera om det inte fanns elektroniskt bläck, det medium som ersätter färgen i tryckpressarna och som också är elektriskt ledande.

Spara energi och rädda miljön

Varje år produceras 50 miljoner ton elektroniskt avfall globalt och siffran ökar. Eftersom modern elektronik ofta har kort livslängd är det här ett skenande akut globalt problem. Organisk elektronik kan påverka utvecklingen i en hållbar riktning, exempelvis genom att använda kolbaserade material istället för sällsynta jordartemetaller och genom att använda mindre energikrävande tillverkningsmetoder än de nuvarande kiselbaserade metoderna.

RISE-TV: Tryckt elektronik

RISE TV: Tryckt elektronik

RISE-tv visar tekniska innovationer med samhällsnyttan i centrum. I det fjärde avsnittet besöker RISE-tv Printed Electronics Arena i Norrköping, som är ett samarbete mellan RISE Acreo och Linköpings Universitet. Här trycks elektroniska komponenter, sensorer, antenner och displayer direkt på papper och plast, som kan användas för att koppla upp saker och produkter i vår omgivning.

Partners & Sponsorer: