Välkommen till den världsledande
arenan för tryckt elektronik

Välkommen till den världsledande
arenan för tryckt elektronik

Nya elektroniska material, som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), har gjort det möjligt att tillverka elektroniskt ”bläck”. Detta bläck kan användas för att rita elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast.

Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger en process för massproduktion av elektronik kallad tryckt elektronik.

Utforska möjligheterna
med tryckt elektronik

På Printed Electronics Arena kan du utveckla dina produkter för den uppkopplade världen. Vi kan skapa elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik.

Printed Electronics Arena Manufacturing

Printed Electonics Arena Manufacturing, PEA-Manufacturing är en testmiljö för utveckling och småskalig produktion av tryckt elektronik som drivs av forskningsinstitutet RISE Acreo.
PEA-Manufacturing invigdes i mitten av 2008 och har sedan dess arbetat med såväl entreprenörer som små och stora företag samt branschorganisationer. Forskningsresultat från Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo driver utvecklingen i testmiljön framåt.

Dela dina idéer i vår öppna innovationsplattform

PEA Open är ett projekt där vi öppnar upp för alla att bidra med sina idéer till nya lösningar. Vid starten av projektet – där vi står i dag – tar vi in idéer om tillämpningar kopplade till biosensorplattformen som du kan läsa om nedan.

Vi är experter på teknik, men ser inte alltid de fantastiska lösningar som tekniken kan leda till. Vi tror att dessa lösningar finns hos dig. Välkommen att dela med dig av din idé i vår öppna idéplattform.

Kylkedjesensorer för Läkare utan gränser, ett projekt initierat via PEA Open.

Om Printed Electronics Arena

Vår vision är att skapa hållbar långsiktig tillväxt i Sverige och regionen runt Norrköping genom att kommersialisera och exploatera den starka forskning och utveckling som sedan 1998 bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet RISE Acreo, inom teknologiområdet tryckt elektronik.
Målsättningen är att utveckla samarbeten kring tryckt elektronik, där deltagande företag får möjlighet att utbyta erfarenheter i PEA innovationskluster och dra nytta av forsknings- och utvecklingsresultat. Det kan till exempel handla om samarbeten kring marknadsaktiviteter, workshops, produktion och produktutveckling.

Kontakta oss. Idag.

Är du nyfiken på tryckt elektronik och hur du kan använda det i din verksamhet? Har du en idé där du tror att tryckt elektronik kan vara lösningen? Eller behöver du hitta ett sätt att spara pengar i din produktion av elektroniska komponenter? Kontakta oss så diskuterar vi vidare.

Printed Electronics Arena
RISE Acreo
Box 787
601 17 Norrköping

Besöksadress: Bredgatan 33
Telefon: 072-245 46 74

Partners & Sponsorer: