Swedish Research Laboratory
for Printed Electronics

Swedish Research Laboratory
for Printed Electronics

Swedish Research Laboratory for Printed Electronics

SRLPE är den ledande resursen för forskning och utveckling inom tryckt elektronik i Sverige. Vår målsättning är att bli den naturliga kontaktytan för material- och processutveckling inom tryckt elektronik och att agera som en katalysator för forskning inom området. Vi vill skapa en attraktiv teknik- och samverkansplattform som möjliggör enklare implementation och snabbare acceptans i samhället. Med ett starkt SRLPE kan framsteg inom materialforsking, kemi, fysik, processteknik, systemintegration och design garanteras i framtiden.

Snabbväxande forskningsområde

Tryckt elektronik är ett av de snabbast växande forskningsområdena i världen och inkluderar kompetens inom materialforskning, kemi, elektronik, tryckprocesser och design. De skandinaviska länderna har varit mycket framgångsrika genom att leda och definiera några forskningsinriktningar i detta fält, delvis tack vare vår tvärvetenskapliga forskning och en stark lokal industri inom elektronik, bioteknik, packaging, tryck och papperstillverkning.

Internationellt har många satsningar av liknande karaktär genomförts från 1990-talet och framåt, ofta fokuserade på displayutveckling och ljuskällor. Exempel på satsningar är Santa Barbera (UCSB och DuPont Displays), Cambridge (Cambridge Displays Technology), Dresden (Technische Universität Dresden, Novaled) och i Korea (Korean Printed Electronics Association, KoPEA). Nyligen har även större satsningar skett med fokus på elektroniska sensorer, batterier, signalprocessorer och reflektiva displayer, tex i Oulu, Finland, (Printed Intelligence, VTT och Oulu University och i Eindhoven (Holst Center, IMEC and TNO).

Tryckt bioelektronik

En helt ny inriktning är tryckt bioelektronik inom vilken Linköpings universitet och SRLPE redan utmärker sig globalt. I Frankrike finns the Department of Bioelectronics i Gardanne som ett exempel på ett annat initiativ inom området.

I Sverige sker omfattande satsningar inom tryckt elektronik och bioelektronik. Inom ramen för iPack Vinnväxt center på KTH har flera projekt bedrivits inom smart packaging och IoT. På Mittuniversitet i Sundsvall bedrivs flera projekt som syftar till utveckling av tryckta sensorer och minnen. Vid Linköpings universitet, Karlstads universitet och på Chalmers Tekniska Högskola arbetar flera olika team och industri i samarbete för att skapa tryckta solceller på flexibla substrat. KI, RISE Acreo och Linköpings Universitet arbetar tillsammans för att ta fram tryckt bioelektronik inom ramen för OBOE center. I Borås sker en omfattande satsning på Smart Textiles där textil och kläder förses med funktioner genom tryckt elektronik och ledande polymerer i textilfibrer. Innventia (Wallenberg Wood Science Center) har lett utvecklingen med nanocellulosa för att skapa elektrisk eller sensorisk funktionalitet i ytor, kartong och papper. Slutligen har Umeå universitet arbetat med tryckta ljuskällor som kallas LEEC, Light Emitting Electrochemical Cells.

Campus Norrköping

Den mest omfattande satsningen i Sverige ligger på Campus Norrköping och drivs av Linköpings universitet och RISE Acreo tillsammans. Flera center och forskningssatsningar har här smält samman till PEA, Printed Electronics Arena, inom vilken en mångfald projekt bedrivs. Power Papers (KAW), OPEN (SSF), PEA-PPP (Tillväxtverket) och OBOE (SSF och VINNOVA) är exempel på sådana projekt. PEA är egentligen tvådelat, PEA som projekt och PEA-M som är själva produktionsmiljön. Denna produktionsmiljö är tänkt som ett växthus för tryckt elektronik och ligger i det historiska industrilandskapet i Norrköping.

Stommen i svenska satsningen på tryckt elektronik

Tack vare flera finansieringsinitiativ från Forskningsrådet, Norrköpings kommun, Vinnova och svensk industri har en mindre produktionsmiljö upprättats. Eftersom tillväxten och komplexiteten inom området ökar kraftigt är PEA-Ms kapacitet en flaskhals både avseende den forskning som sker vid PEA och i Sverige och därför har SRLPE bildats. Vidare finns ett flertal företag, och spinouts, som tex Thin Film Electronics, Webshape, Paper Displays, Invisense, DP Patterning som alla är beroende av en lokal resurs för sin forskning och utveckling.

“Spetsforskning attraherar spetsforskare, skapar industriellt intresse och kommersiella möjligheter” är den rådande parollen för forskningen inom Tryckt Elektronik vid Linköpings universitet och bara under de senaste fem åren har två forskningsteam inom organisk elektronik (Berggren and Crispin) publicerat mer än 10 manuskrip i publikationer som Nature, PNAS, Angewandte Chemie och JACS. En gemensam nämnare för framgångsrika forskningscenter runt världen är tillgången till högkvalitativa labresurser. Sammantaget skapar SRLPE, PEA-M och Linköpings universitet en miljö där unika samarbeten kan generera spetsforskning, teknik och tillämpningar.

Partners & Sponsorer: