Printed Electronics Arena Manufacturing

Printed Electronics Arena Manufacturing

Testmiljö för tryckt elektronik

Printed Electonics Arena Manufacturing, PEA Manufacturing är en testmiljö för utveckling och småskalig produktion av tryckt elektronik som drivs av forskningsinstitutet RISE Acreo.

PEA-Manufacturing arbetar med såväl entreprenörer som små och stora företag samt branschorganisationer. Forskningsresultat från Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo driver utvecklingen i testmiljön framåt.

Testmiljön är öppen för alla typer av organisationer och företag som vill prova Tryckt Elektronik i sina produkter eller processer. Det finns möjlighet att arbeta både på egen hand i ett laboratorium eller i samråd med de utbildade forskare och operatörer som arbetar i testmiljön. Det finns kompetens tillgänglig inom grafisk design, fysik, kemi, maskindrift och projektledning.

Acreo, som driver PEA Manufacturing, har överfört kompletta tillverkningsprocesser till testmiljön vilket ger ett brett utbud av både utrustning och material. Exempel på utrustning som finns tillgänglig är planscreentryck, UV-, IR- och varmluftstorkar, torrfas- mönstringsutrustning, bläckstråleskrivare, etikettryckpress rulle till rulle för screen och flexo, laminering och ett full utrustat analyslabb.

Samarbeta med oss

För att diskutera samarbete med PEA Manufacturing, kontakta Tommy Höglund eller Björn Norberg.

+46 (0)722 45 46 74

+46 (0)70 767 12 00

Stommen i den svenska satsningen
på tryckt elektronik

Inom ramen för Printed Electronics Arena (PEA), finns tack vare anslag på ca 25 MSEK från Knut och Alice Wallenbergs fond nu Swedish Research Laboratory for Printed Electronics. Tillsammans utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion. Laboratoriet kommer att utgöra stommen i den svenska satsningen på tryckt elektronik.

Case: Läkare utan gränser

Värme eller kyla kan säkna effektiviteten hos ett läkemedel. Läkemedelstransporter i varmt klimat är extra utsatta, speciellt i konfliktområden där transporterna sker under mycket svåra förhålanden. Tillsammans med Läkare utan gränser har vi utvecklat en tryckt temperatur-sensor för bevakning av kylkedjan för läkemedel som används på fältet.

”Potentialen hos den tryckta sensorn är enorm, och kommer att ge stor hjälp genom att låta slutanvändaren avgöra om produkterna är användbara eller inte. Ju längre ut på fältet du befinner dig, desto svårare är det att hålla rätt temperatur i logistikkedjan, något som är mycket viktigt när det kommer till att bibehålla kvaliteten på vaccin eller läkemedel, och i slutändan kvaliteten på vården vi ger våra patienter.”, säger Marpe Tanaka vid Läkare utan gränser.

Idén till den tryckta temperatursensorn kom in via PEA Open, vår öppna innovationsplattform, där den utvärderades av experter fårn Linköpings universitet och RISE Acreo.

Kylkedjesensorer för Läkare utan gränser, ett projekt initierat via PEA Open.

Bläcket leder utvecklingen

Testare för bilbatterier, tryckta etiketter som kommunicerar med smarta telefoner över internet, dynamiska QR-koder som ändras beroende på omständigheterna. Inget av allt detta skulle fungera om det inte fanns elektroniskt bläck, det medium som ersätter färgen i tryckpressarna och som också är elektriskt ledande.

Spara energi och rädda miljön

Varje år produceras 50 miljoner ton elektroniskt avfall globalt och siffran ökar. Eftersom modern elektronik ofta har kort livslängd är det här ett skenande akut globalt problem. Organisk elektronik kan påverka utvecklingen i en hållbar riktning, exempelvis genom att använda kolbaserade material istället för sällsynta jordartemetaller och genom att använda mindre energikrävande tillverkningsmetoder än de nuvarande kiselbaserade metoderna.

Partners & Sponsorer: