Bidra i vår öppna idéplattform

Bidra i vår öppna idéplattform

Dela med dig av din idé i vår öppna innovationsplattform

PEA Open är ett projekt där vi öppnar upp för alla att bidra med sina idéer till nya lösningar. Vid starten av projektet – där vi står i dag – tar vi in idéer om tillämpningar kopplade till biosensorplattformen som du kan läsa om nedan.

Vi är experter på teknik, men ser inte alltid de fantastiska lösningar som tekniken kan leda till. Vi tror att dessa lösningar finns hos dig. Välkommen att dela med dig av din idé i vår öppna idéplattform.

En spännande nyhet är en helt integrerad biosensorplattform, utvecklad av RISE Acreo i samarbete med Linköpings universitet. Biosensorplattformen är tryckbar och kan därför produceras i ett stort antal och dessutom fungera som engångstester. Det är ett unikt koncept där den framtida visionen är att ersätta den traditionella elektroniken med samma funktioner tryckta på plast eller papper. Något som vi redan i dag gör på PEA Manufacturing i Norrköping.

Oändliga möjligheter.
I många branscher.

Tryckt elektronik erbjuder fantastiska möjligheter att skapa nya och spännande produkter med beprövade tryckmetoder och verktyg, genom att addera elektroniska och bioelektroniska funktioner till vanligt papper och plast. Vid Printed Electronics Arena fokuserar vi framför allt på fyra användningsområden för tryckt elektronik; Internet of Things, förpackningar, hälso- och sjukvård samt bygg och anläggning.

Case: Läkare utan gränser

Värme eller kyla kan säkna effektiviteten hos ett läkemedel. Läkemedelstransporter i varmt klimat är extra utsatta, speciellt i konfliktområden där transporterna sker under mycket svåra förhålanden. Tillsammans med Läkare utan gränser har vi utvecklat en tryckt temperatur-sensor för bevakning av kylkedjan för läkemedel som används på fältet.

”Potentialen hos den tryckta sensorn är enorm, och kommer att ge stor hjälp genom att låta slutanvändaren avgöra om produkterna är användbara eller inte. Ju längre ut på fältet du befinner dig, desto svårare är det att hålla rätt temperatur i logistikkedjan, något som är mycket viktigt när det kommer till att bibehålla kvaliteten på vaccin eller läkemedel, och i slutändan kvaliteten på vården vi ger våra patienter.”, säger Marpe Tanaka vid Läkare utan gränser.

Idén till den tryckta temperatursensorn kom in via PEA Open, vår öppna innovationsplattform, där den utvärderades av experter från Linköpings universitet och RISE Acreo.

Kylkedjesensorer för Läkare utan gränser, ett projekt initierat via PEA Open.

Partners & Sponsorer: