Printed Electronics Arena

Printed Electronics Arena

En stark vision

Visionen för projektet PEA, Printed Electronics Arena, är att skapa hållbar långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping genom att kommersialisera och exploatera den starka forskning och utveckling som sedan 1998 bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet RISE Acreo, inom teknologiområdet tryckt elektronik.

Målsättningen är att utveckla nätverk med kluster kring tryckt elektronik, där deltagande företag får möjlighet att utbyta erfarenheter och utnyttja de forsknings- och utvecklingsresultat som redan har uppnåtts. Det kan till exempel handla om samarbeten kring marknadsaktiviteter, workshops, produktion och produktutveckling.

PEA drivs aktivt med Norrköping Science Park som värd. Projektet är grundfinansierat av VINNOVA och har som mål att innovationsmiljön kring PEA ska vara internationellt konkurrenskraftigt inom loppet av 10 år. Medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket investeras även i projektet. Regionala medfinansiärer är Norrköpings kommun och Östsam.

Det här är tryckt elektronik

Nya elektroniska material, som t.ex. elektriska ledare och halvledare i form av plast (polymerer), har gjort det möjligt att tillverka elektroniskt ”bläck”. Detta bläck kan användas för att rita elektroniska komponenter och kretsar på papper eller plast.
Processen kan automatiseras genom att använda skrivare (t.ex. bläckstråleskrivare) eller tryckpressar, vilket ger en process för massproduktion av elektronik kallad tryckt elektronik.

Stommen i den svenska satsningen på tryckt elektronik

Inom ramen för Printed Electronics Arena (PEA), finns tack vare anslag på ca 25 MSEK från Knut och Alice Wallenbergs fond nu Swedish Research Laboratory for Printed Electronics. Tillsammans utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion. Laboratoriet kommer att utgöra stommen i den svenska satsningen på tryckt elektronik..

Printed Electronics Arena Manufacturing

Printed Electonics Arena Manufacturing, PEA-Manufacturing är en testmiljö för utveckling och småskalig produktion av tryckt elektronik som drivs av forskningsinstitutet RISE Acreo.
PEA-Manufacturing invigdes i mitten av 2008 och har sedan dess arbetat med såväl entreprenörer som små och stora företag samt branschorganisationer. Forskningsresultat från Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo driver utvecklingen i testmiljön framåt.

RISE Acreo

RISE Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar – från idé till prototyp – för en hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle. Vår styrka är hårdvara. Vi tillhandahåller spetskompetens inom digital kommunikation, Life science, miljöteknik och industriproduktion. RISE Acreo har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av RISE Research Institutes of Sweden.

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Vi bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

Kontakta oss. Idag.

Är du nyfiken på tryckt elektronik och hur du kan använda det i din verksamhet? Har du en idé där du tror att tryckt elektronik kan vara lösningen? Eller behöver du hitta ett sätt att spara pengar i din produktion av elektroniska komponenter? Kontakta oss så diskuterar vi vidare.

Printed Electronics Arena
Acreo Swedish ICT
Box 787
601 17 Norrköping

Besöksadress: Bredgatan 33, Norrköping
Telefon: 072-245 46 74

Partners & Sponsorer: