Utforska möjligheterna
med tryckt elektronik

Utforska möjligheterna
med tryckt elektronik

Obegränsade möjligheter.
I många branscher.

På Printed Electronics Arena kan du utveckla dina produkter för den uppkopplade världen. Vi kan skapa elektronik i nya former, från enskilda komponenter till hela system. Med bas i konventionell produktionsteknologi och användning av smarta elektroniska material kan vi utveckla sensorer, prototyper och hybridsystem som kombinerar det bästa av flera världar för många branscher som t.ex. Wearables, IoT, Medtech, Industri 4.0 och smarta förpackningar.

Vi hjälper stora och små företag med rådgivning, teknikutveckling och prototypframtagning och är ett bra bollplank även inom kommersialisering av teknik.

Produkter nu och i framtiden

Tryckt elektronik finns redan på marknaden och nya, mer avancerade produkter är under snabb utveckling. Bland tillgängliga produkter kan nämnas:

 • Displayer för t.ex. smarta förpackningar, säkerhetsinformation, datumstämplar
 • Batterier för strömförsörjning
 • Antenner för trådlös kommunikation mellan t.ex. en etikett och en läsare
 • Minnen

Bland framtida produkter sker utveckling inom bl.a. följande områden:

 • Trådlösa etiketter för uppkoppling mot nätverk, ”Internet of things”
 • Flerfärgsdisplayer med möjlighet till uppdatering i videohastighet
 • Tunn, flexiblel belysning med godtycklig form
 • Tryckta solceller på papper och plast
 • Sensorer för avkänning av t.ex. fukt, temperatur, eller biologiska substanser (”smarta plåster”, kontroll av färskvaror)
 • Äkthetsverifiering (t.ex. smarta sedlar)
 • Byggnation

  Byggnation

  Fuktskador kan kosta många miljoner. Onödiga fuktskade-renoveringar ännu mer. Men nu går det att ta reda på om en byggnad är, eller på väg att fuktskadas med hjälp av en fuktsensor framtagen av Invisense och RISE Acreo. Sensorerna tillverkas för närvarande på Acreos forskningslaboratorium Printed Electronics Arena Manufacturing, där även testerna genomfördes med goda resultat.
 • Integrerad tryckt biosensor

  Integrerad tryckt biosensor

  Det finns behov för robusta engångssensorer som är enkla att använda och tillverka. Användningområdena är många; sjukvård, livsmedelsproduktion, jordbruk och miljöövervakning för att nämna några.
 • Internet of things

  Internet of things

  I framtiden kommer saker att vara uppkopplade mot varandra, över internet. Tillsammans med Ericsson har PEA utvecklat ny teknik där tryckta etiketter – innehållande en tryckt antenn, ett chip och ett litet tryckt batteri – kan sända ett litet paket data, som ett meddelande eller en identitet. Genom att röra vid etiketten skickas informationen genom personens kropp till en hyperkänslig sensor i en uppkopplad enhet, till exempel en smart telefon. Innovationen öppnar upp ett brett område av möjliga tillämpningar för exempelvis logistik, förpackningar och tryckt media.
 • Energilagring

  Energilagring

  När små energimängder kan samlas och lagras innebär det också ett stort steg framåt för utvecklingen av utrustning som är självförsörjande på energi, som olika typer av sensorsystem. Att vi kan lagra energi på ett billigt och effektivt sätt är också en förutsättning för en ökad användning av förnyelsebara energikällor – som sol och vind.

Börja använda tryckt elektronik

Vi vill se dig som en del i vårt nätverk och erbjuder strategiska samverkansdiskussioner där vi kopplar samman olika aktörer genom våra aktiviteter. Som deltagare i vårt nätverk ökar affärsmöjligheterna för alla parter och med hjälp av den omvärlds- och framtidsanalys som PEA bedriver utvecklas vi tillsammans.

Nätverket utvecklas ständigt med hjälp av workshops, nya affärsrelationer och klustermöten. Den primära målgruppen utgörs av regionala aktörer som på olika sätt kan vara en del i värdekedjan. Som exempel finns förpackningsföretag och reklambyråer som ser tryckt elektronik som vägen till en breddad produktportfölj men även direkta varumärkesägare som ser teknikens affärsnytta.

Case: Läkare utan gränser

Värme eller kyla kan säkna effektiviteten hos ett läkemedel. Läkemedelstransporter i varmt klimat är extra utsatta, speciellt i konfliktområden där transporterna sker under mycket svåra förhålanden. Tillsammans med Läkare utan gränser har vi utvecklat en tryckt temperatur-sensor för bevakning av kylkedjan för läkemedel som används på fältet.

”Potentialen hos den tryckta sensorn är enorm, och kommer att ge stor hjälp genom att låta slutanvändaren avgöra om produkterna är användbara eller inte. Ju längre ut på fältet du befinner dig, desto svårare är det att hålla rätt temperatur i logistikkedjan, något som är mycket viktigt när det kommer till att bibehålla kvaliteten på vaccin eller läkemedel, och i slutändan kvaliteten på vården vi ger våra patienter.”, säger Marpe Tanaka vid Läkare utan gränser.

Idén till den tryckta temperatursensorn kom in via PEA Open, vår öppna innovationsplattform, där den utvärderades av experter fårn Linköpings universitet och RISE Acreo.

Kylkedjesensorer för Läkare utan gränser, ett projekt initierat via PEA Open.

Acreo Display

Tunn, vikbar, biologiskt nedbrytbar och möjlig att producera med traditionell tryckteknik. Tryck av förpackning och display kan göras simultant och ”rulle-till-rulle”, och Acreo Display är en av de första elektroniska komponenterna redo för massproduktion. Acreo Display är robust, kräver lite energi och kan integreras i förpackningar, men också i produkter där en nyskapande form är viktig.

Video: Future of Printed Electronics

Spara energi och rädda miljön

Varje år produceras 50 miljoner ton elektroniskt avfall globalt och siffran ökar. Eftersom modern elektronik ofta har kort livslängd är det här ett skenande akut globalt problem. Organisk elektronik kan påverka utvecklingen i en hållbar riktning, exempelvis genom att använda kolbaserade material istället för sällsynta jordartemetaller och genom att använda mindre energikrävande tillverkningsmetoder än de nuvarande kiselbaserade metoderna.

Partners & Sponsorer: