Materialforskning

Materialforskning

Materialforskning

Den materialforskning som sker inom the Swedish Research Laboratory for Printed Electronics handlar om utveckling och design på molekylnivå, inom bland annat organisk bioelektronik, fotonik, nano-optik och nano-elektronik. I vårt renrumslaboratorium kan vi syntetisera nya kemiska sammansättningar, skapa funktion och karakterisera, förgasa, torka, trycka – på många sätt arbeta med och skapa nya material i mycket liten skala. Inom ramen för Printed Elektronics Arena kan vi därefter skala upp och testa material i en miljö som är mer produktionsnära, från enstaka materialprover till serieproduktion i mindre skala. Vi arbetar därmed med ämnen som tex pedot:pss, koppar, silver, kol, grafen och sådana som ännu inte har något namn.

Vi får förfrågningar från hela världen, både ledande universitet och multinationella jätteföretag som söker innovation, forskningspartners eller en lösning på ett knivigt problem.

Organiska elektroniska material skiljer sig från konventionella elektroniska material då de leder både elektroner och joner, snarare än bara elektroner. En annan skillnad är deras kemiska struktur, som ligger närmare biologiska system (proteiner, polymerer) än stela inorganiska metaller och kisel. Därmed lämpar sig organiska elektroniska material för användning i biologiska sammanhang. Ett forskningsområde siktar mot att skapa ”jontronik” som kan fungera med biologiska celler och vävnad, i människor och djur. Det kan leda till avancerade och självregulerande leveranssystem (ref jonpumpen), sk konstgjorda neuroner, för neuromodulation och detektion. Det kan även handla om tillämpningar inom sårläkning och smärtlindring samt elektroaktiva ytor för celler och vävnad, ända till fullständiga logiska kretsar inom ramen för bioelektroniska system.

Optiska egenskaper

Ledande och halvledande polymerer har även fascinerande optiska egenskaper som kan nyttjas i displayer, ljuskällor och solceller. Ett exempel på forskning inom det här området är LED och OLED, bland annat tilldelades Nobelpriset i fysik år 2014 japanerna Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura för forskning kring effektiva blå LED som har möjliggjort energieffektiva och vita ljuskällor – deras forskning ligger till grund för alla smartphone- och platt-TV-skärmar som finns idag. Vidare utforskar vi hybridkoncept som sammansmälter organisk elektronik med funktionella nano-optiska system såsom plasmoniska metall-nanostrukturer.

Ännu en möjlighet är skapa material som har både elektrisk och kemisk funktionalitet. Det kan leda till helt nya tillverkningsmetoder för nanoelektronik såsom transistorer, elektrokemiska system, icke-volatila ferroelektriska minnen och solceller.

Organiska elektronik kan vara billig, flexibel, transparent och lätt. Fantasin sätter gränsen för vad den kan användas till och det har skett en enorm utveckling inom området sedan fenomenet med ledande och halvledande plaster upptäcktes och sedemera belönades med Nobelpriset i kemi år 2000.

Partners & Sponsors: