Vi arbetar med och forskar
inom tryckt elektronik

Vi arbetar med och forskar
inom tryckt elektronik

Vi arbetar med och forskar inom tryckt elektronik

Printed Electronics Arena är ett svenskt kompetensnav och innovationskluster för tryckt elektronik och samarbetar med svenska företag och forskningsaktörer inom tryckt elektronik. Nedan har vi listat företag och forskningsaktörer som på olika sätt erbjuder eller producerar produkter med tryckt elektronik. Vill du att ditt företag ska finnas med här så hör gärna av dig till oss.

Mevia

Mevia erbjuder intelligenta lösningar för att höja kvaliteten på medicinsk behandling. Vi utvecklar lösningar för förbättrad efterlevnad – den största utmaningen inom medicinsk behandling. Vi klarar att göra det genom att förbättra patientstödet och ge personlig feedback på efterlevnad i realtid. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla innovativa förpackningar och IT-lösningar som ger patienterna bästa möjliga upplevelse.

Linnea Olsson, CTO, Mevia

LunaLEC

Inom vetenskapen är vårt koncept med flytande ljus känt som Light-Emitting Electrochemical Cell (LEC). Sett på håll och ur en lekmans perspektiv är den här tekniken väldigt snarlig OLED (Organic Light-Emitting Diode) eftersom båda använder en plan struktur där det ljusalstrande organiska lagret ligger placerat mellan två ledande elektroder.

 

Sensible Solutions

Vi är specialiserade på yttäckande, trådlös och kostnadseffektiv detektering av fukt eller värme med hjälp av RFID och tryckta sensorer. Vid urinläckage i vård och omsorg larmar SenseSoft™ engångssängskydd. Vår tryckta sensor är integrerad med sängskyddets normala fuktbarriär. Produkten ger vårdpersonal indikation om att byte av inkontinensskydd kan vara nödvändig.

 

OTS

OTS verkar i området mellan försvarsindustri och slutanvändare. Vi hjälper parterna att finna varandra i den komplexa processen från ett presenterat behov till utveckling och slutlig driftsättning i insatsmiljö. Genom oss maximeras produktens potential för såväl leverantör som för brukare.

Gustav Kimblad, VD, OTS

Thinfilm Electronics

Thinfilm är världsledande inom utveckling och kommersialisering av tryckt elektronik och smarta system. Vi trycker elektronik, och kan tack vare det producera ultrahöga volymer till en låg styckkostnad – en unik kombination av skalbarhet och överkomliga kostnader.

 

InviSense

Invisense levererar lösningar för att minimera de negativa effekterna av fukt i byggnadskonstruktioner. Idag är det omöjligt att veta fuktnivåerna innanför t.ex. tätskikt i våtutrymmen, utan att göra åverkan. Med Invisense mikrometertunna fuktsensor som placeras på fuktkänsliga ställen där man villa avläsa den relativa fuktigheten för att så tidigt som möjligt upptäcka läckage/fukt och på så sätt minimera kostnaderna för en renovering

Björn Garplind, VD, InviSense

DP Patterning

DPP (Dry Phase Patterning) är en ny teknik som inte bara revolutionerar tillverkningen av elektroniska kretsar – den vänder den upp och ned. Vår process baseras på mekanisk bearbetning av materialet snarare än den traditionella kemiska etsningen. Det leder till omedelbara fördelar som t ex kostnadseffektivitet och markant reducerad produktionstid. Men det är också det naturliga valet för den som söker efter en miljövänligt och hållbar lösning för att möta morgondagens behov.

 

Epishine

Epishine ska tillhandahålla prisvärd solenergi till människor som lever i lantliga och avlägsna områden. De betalar ofta ett högre pris för energi och deras nuvarande lösningar är antingen hälsovådliga eller dåliga för miljön. Vi ska byta ut dessa och erbjuda rena och prisvärda alternativ. Vår första produkt är en portabel energianordning betående av en utbytbar solpanel och en laddningsanordning som omfattar batteri och USB-portar för belysning och laddning av mobiltelefoner. Nästa steg är lätta solenergisystem för glesbygdsområden, och det sista steget är enorma, lätta och flytande solkraftverk.

 

Beneli

Benelis affärsidé är att utveckla, producera och sälja tryckta och stansade självhäftande lösningar. Vi ska ligga i framkant för var och en av de produkter vi erbjuder och områden vi verkar inom, och vårt mål är att bli igenkända som ett företag som levererar avancerade produkter av hög kvalitet och som konstant utvecklar nya lösningar.

 

Gamleby Screen

Samarbetet med våra kunder ställer krav på vår förmåga. Sedan många år har vi de stora kundernas förtroenden att hitta kul och nya lösningar för stora exponeringar.Vi har de riktiga inköpskanalerna, det stora kontaktnätet, den rätta logistiken, den riktiga utrustningen, de rätta materialen och färgerna och fortfarande kvar den där inställningen att vi kan ett hantverk. Det är vi stolta över.

 

redox.me

Redoxme AB is an outcome of an entrepreneurial process based on exploitation of an academic technology at Linköping University. The main activities include the design and manufacturing of highly specialized setups for in-situ multiple response measurements including electrochemical, optical, thermal and electrical signals of thin film materials with focus on Printed Electronics.

 

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet ”Smartare Elektroniksystem” en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Partners & Sponsorer: